Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

a) Vị trí Nhân viên Hành chính Quản trị

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Luật; Quản trị kinh doanh.

– Mô tả công việc: Phụ trách công tác hành chính, quản trị theo sự phân công cấp trên.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

b) Vị trí Kỹ thuật viên

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Điện lạnh; Điện công nghiệp.

– Mô tả công việc: Theo dõi, bảo trì các trang thiết bị và sửa chữa các công cụ trong Nhà khách; Thực hiện các khâu trang trí sân khấu, âm thanh cho hội trường để phục vụ cho các hội nghị, hội thảo do khách hàng hợp đồng; Theo dõi công tác an toàn PCCC ở đơn vị.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

c) Vị trí Kế toán viên

– Chỉ tiêu: 04 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Kế toán; Tài chính ngân hàng.

– Mô tả công việc: Thực hiện công tác kế toán theo quy định.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

d) Vị trí Thủ quỹ

– Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Kế toán; Tài chính ngân hàng.

– Mô tả công việc: Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

đ) Vị trí Nhân viên Kinh doanh

– Chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn; Ngoại ngữ; Kinh tế quốc tế.

– Mô tả công việc: Thực hiện hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ của đơn vị.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

e) Vị trí Nhân viên Khách sạn

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Khách sạn.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn.

g) Vị trí Nhân viên Nhà hàng

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Nhà hàng.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ phục vụ Nhà hàng.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 19/8/2020.

3. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Ghi chú: liên hệ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 16C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điện thoại số: 02963.832.001.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *