UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 484 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 03/12/2020

– Địa điểm: Các sở, ngành, UBND quận – huyện giao cho Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng Sở ( đối với Sở – Ngành ), phòng Nội vụ ( đối với quận – huyện) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *