UBND thành phố Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức Kho Lưu trữ thành phố Bà Rịa năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/03/2020 đến hết ngày 27/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP.Bà Rịa, Số 137, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020UBND TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: baria.baria-vungtau.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *