Thực hiện Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tuyển dụng công chức năm 2021; Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển là 129, trong đó: khối các cơ quan hành chính nhà nước là 81 chỉ tiêu ngạch chuyên viên; khối Đảng, đoàn thể là 48 chỉ tiêu ngạch chuyên viên.

Điểm mới của kỳ tuyển dụng công chức năm nay là một số trường hợp đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển (không phải thi tuyển).

A. ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển: Ngoài các điều kiện tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, thì người đăng ký dự xét tuyển còn phải đảm bảo tiêu chuẩn dưới đây:

1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.2.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 mục III Kế hoạch số 3783/KH-UBND. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định khoản 1 mục III Kế hoạch số 3783/KH-UBND được tham gia vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong 01 túi hồ sơ ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (có đính kèm mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

– Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định.

– Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Dự kiến thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian phỏng vấn vòng 2: trong tháng 01 năm 2022

– Địa điểm: tại Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, Thành phố Tây Ninh).

B. ĐỐI VỚI THI TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký thi tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức thực hiện theo 02 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

4. Đăng ký dự thi tuyển

Người đăng ký dự thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký thi tuyển công chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và bản sao văn bằng (có đính kèm mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển).

5. Dự kiến thời gian và địa điểm thi tuyển

– Thời gian thi vòng 1: trong tháng 01 năm 2022

– Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, Thành phố Tây Ninh).

Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 01/12/2021 (giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu kèm theo Kế hoạch số 3783/KH-UBND và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác (nếu có) trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), điện thoại số 0276.3922009 bấm phím 5) hoặc gửi qua Cổng Dịch vụ công Tây Ninh (https://dichvucong.tayninh.gov.vn/) hoặc Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo (Mở Zalo điện thoại vào mục tìm kiếm “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”. Sau đó bấm “Quan tâm”. Tiếp tục bấm chọn “Nộp hồ sơ” -> chọn “Sở Nội vụ” -> chọn “thủ tục thi tuyển công chức”. Điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu, đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển công chức có dán ảnh, chữ ký và văn bằng, giấy tờ, các thành tích theo quy định. Sau khi hoàn tất bấm “gửi hồ sơ”).

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí cần tuyển.

*** Tài liệu đính kèm:

– Chỉ tiêu Khối Đảng, đoàn thể

– Chỉ tiêu Khối Cơ quan hành chính

– Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký thi tuyển

Nguồn tin: tayninh.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *