UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng trên các trang thông tin đại chúng

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.dongnai.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *