Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu.

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến cơ quan Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 24/12/2019).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 Đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *