Thông báo chính thức về việc tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

UBND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tỉnh Thanh Hóa: 67 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp tuyển dụng 

a) Mầm non: Giáo viên mầm non hạng III: 35 người

b) Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III: 23 người, trong đó:

  • Giáo viên Văn hóa: 20 người
  • Giáo viên Tiếng Anh : 03 người

c) Trung học cơ sở Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 09 người, trong đó:

  • Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: 05 người
  • Giáo viên Tin: 02 người
  • Vị trí Giáo viên Địa lý: 02 người

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Yêu cầu cụ thể của vị trí tuyển dụng giáo viên tỉnh Thanh Hóa
  • Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2001/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
  • Giáo viên Văn hóa tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
  • Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lượng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh.
  • Giáo viên Trung học cơ sở: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên THCS hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lượng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh, sư phạm Tin học, sư phạm Địa lý theo yêu cầu của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Hình thức tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa

Hình thức tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa: Xét tuyển

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa 1 tuyển dụng giáo viên các cấp tỉnh Thanh Hóa 2

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn

Tham khảo thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *