UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020 như sau:

Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận Hải Châu, Địa chỉ :270 Trần Phú – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

Nguồn: haichau.danang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *