UBND quận Ba Đình, Hà Nội tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 233 chỉ tiêu, trong đó:

  • Mầm non: 127 người;
  • Tiểu học: 40 người;
  • THCS: 66 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển lần đầu: kể từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 26/06/2020
    • Chuyển đổi nguyện vọng lần 1: từ ngày 29/06/2020 đến ngày 06/07/2020
    • Chuyển đổi nguyện vọng lần 2: từ ngày 07/07/2020 đến ngày 14/07/2020
  • Địa điểm: Phòng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, Địa chỉ: 25 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin cụ thể như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *