UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/05/2020 đến hết ngày 26/06/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc, 151 Quốc lộ 55 – TT Phước Bửu – Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *