Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021. 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Yên, cụ thể như sau:

1. Số chỉ tiêu cần tuyển

Số lượng chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu thuộc chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường (01 chỉ tiêu), Văn hóa – xã hội (01 chỉ tiêu).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: Chức danh Địa chính

– Nông nghiệp

– Xây dựng và môi trường: Yêu cầu về trình độ tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:

Địa chính môi trường, quản lý đất đai; xây dựng; kỹ thuật công trình xây dựng, kiến trúc; kỹ thuật trắc địa – bản đồ; công nghệ kỹ thuật môi trường. Chức danh Văn hóa – Xã hội, yêu cầu Đại học trở lên, các chuyên ngành:

Quản lý Văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – Thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục – thể thao.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc tương đương;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Thủ tục đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển

– Thủ tục đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Cơ quan Tổ chức

– Nội vụ huyện Văn Yên (theo mẫu phiếu kèm theo thông báo này); kèm theo 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người dự tuyển.

*Lưu ý: Để đảm bảo chính xác các thông tin ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, cá nhân mang theo các giấy tờ có liên quan để đối chiếu với nội dung trong phiếu đăng ký dự tuyển, gồm:

Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, giấy chứng nhận tu tiên (nếu có); các giấy tờ trên được trả lại cho người nộp ngay sau khi đối chiếu tại thời điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng).

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc và cả ngày thứ 7 và chủ nhật); cá nhân đến nộp Phiếu đăng ký dự | tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận.

+ Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, địa chỉ số 2, Đường Trần Phú, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (số điện thoại liên hệ đồng chí Trần Trung Hiếu: 0978.741.580).

4. Hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển, thi tuyển

4.1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4.2. Nội dung:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. – Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyền được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự | tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

5. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

– Hình thức thông báo: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng và gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ do người dự tuyển đã ghi trên phong bì nộp kèm theo Phiếu dự tuyển.

– Thời gian thông báo: Từ ngày 01/6/2021 đến 07/6/2021.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái

– Thời gian thi vòng 1 từ ngày 15/6/2021 – 16/6/2021.

– Thời gian thi vòng 2 từ ngày 05/7/2021 – 06/7/2021.

– Thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 27/7/2021.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Văn Yên; phát tin trên sóng truyền thanh của huyện và niêm yết tại trụ trở của UBND huyện Văn Yên, UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thông báo để người có nhu cầu dự tuyển; Các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115

Nguồn tin: vanyen.yenbai.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức và lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *