Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021.

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 06/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28 /4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (thí sinh có các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được quy đổi tưởng tượng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; các chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

+ Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch: chuyên ngành Luật.

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: chuyên ngành Hành chính; Luật; Quản trị Văn phòng: Văn thư – Lưu trữ; Công nghệ thông tin; Thống kê – Kinh tế xã hội;

+ Chức danh Tài chính – kế toán: chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp;

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: chuyên ngành Quản lý văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – Thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục thể thao;

+ Chức danh Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (Đảm nhiệm công tác về các lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường): chuyên ngành Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Địa chính môi trường.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng công chức cần tuyển

Tổng số: 10 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 03 chỉ tiêu;

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu;

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu;

– Chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (Đảm nhiệm công tác về các lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường): 01 chỉ tiêu.

(Có biểu chỉ tiêu tuyển dụng cho các xã kèm theo)

3. Thủ tục đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận

a) Thủ tục đăng ký dự tuyển

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 14/4/2019 của Chính phủ; được gửi kèm theo Thông báo này);

– Nộp kèm 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của người dự tuyển.

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, khi đến nộp Phiếu dự tuyển thí sinh dự tuyển mang theo các giấy tờ liên quan để đối chiếu với nội dung đăng ký trong Phiếu dự tuyển, gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm hoặc sổ học bạ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); các giấy tờ được trả lại cho người nộp ngay sau khi đối chiếu tại thời điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Khi trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh/lần dự tuyển.

c) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021 (trong giờ hành chính, cả ngày thứ bảy, chủ nhật); cá nhân đến nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi qua đường bưu chính;

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trấn Yên, địa chỉ Tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; điện thoại liên hệ: 0916.3826.055, di động 0913.894.702.

4. Hình thức tuyển dụng và nội dung thi tuyển

a) Hình thức tuyển dụng

Thi tuyển;

b) Nội dung thi

Được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

*Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy – Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút; miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

*Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Hình thức thi: Thi viết;

– Thời gian thi: 180 phút;

– Thang điểm: 100 điểm.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

a) Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển

Hình thức thông báo: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyến tại Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã nơi tuyển dụng, gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển trước 05 ngày tổ chức thi tuyển.

b) Tổ chức tuyển dụng

Thời gian thi tuyển

– Vòng 1: Từ ngày 15/6/2021 – 16/6/2021;

– Vòng 2: Từ ngày 05/7/2021 – 06/7/2021.

(Có thông báo cụ thể)

c) Địa điểm tổ chức thi tuyển

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên.

(Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc của: Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Cơ quan Tổ chức

– Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phát trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, đăng trên Báo Yên Bái).

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên thông báo để người có nhu cầu dự tuyển; các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thong-bao-5

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-1

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *