UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, trong đó:

– Đài Truyền thanh: 02 chỉ tiêu

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 04 chỉ tiêu

– Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/04/2020 đến hết ngày 14/05/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

  • Đồng hồ nghệ thuật Lâu Đài Tình Ái KG2006
    1.955.000đ
    iplaza.vn
  • Đồng hồ nghệ thuật đôi chim công lãng mạn Hẹn Ước Trăm Năm KG2017
    2.125.000đ
    iplaza.vn

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: media.angiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *