Tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2021 UBND huyện Phù Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2021 như sau:

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Vị trí việc làm: Viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng.

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, là những người tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

e. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

4. Thời gian thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian:   

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 10/8/2021.

4.2. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Ninh (khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

 Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 13/8/2021.

– Xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn): Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

– Địa điểm xét tuyển: UBND huyện Phù Ninh (khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh, SĐT: 0210.6511.399).

Nguồn tin: phuninh.phutho.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *