Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 04 chỉ tiêu.

3. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 14/08/2020 đến ngày 14/09/2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới; địa chỉ: Khu hành chính huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; số điện thoại 0296.3.887.097.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới (http://chomoi.angiang.gov.vn) và tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chợ Mới./.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *