Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (cấp mầm non) thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới năm 2020 với các nội dung như sau:

I.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:   a)Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

–  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II.   CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu, trong đó:

– Mẫu giáo An Thạnh Trung: 01

– Mẫu giáo Bình Phước Xuân: 05

– Mẫu giáo Hòa An:03

– Mẫu giáo Hòa Bình:02

– Mẫu giáo Hội An: 02.

– Mẫu giáo Kiến An: 05

– Mẫu giáo Kiến Thành: 07.

– Mẫu giáo Long Điền B: 01

– Mẫu giáo Long Kiến: 01

– Mẫu giáo Mỹ An: 04

– Mẫu giáo Mỹ Hiệp: 01

– Mẫu giáo Nhơn Mỹ: 02.

– Mẫu giáo Tấn Mỹ: 04

– Mẫu giáo thị trấn Chợ Mới: 01

– Mầm non thị trấn Chợ Mới: 01

– Mâm non thị trấn Mỹ Luông: 01

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

III.THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Nơi thu nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới ( Khu dân cư Long Điền B, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

IV.   PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1.Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

2.Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1 Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2 Vòng 2:

Kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm thông qua phỏng vấn hoặc thực hành. Cụ thể:

– Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn áp dụng đối với:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số chỉ tiêu của đơn vị;

– Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

– Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành áp dụng đối với:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển của đơn vị.

– Thời gian thực hành: Thực hiện giảng dạy trên lớp 01 tiết theo môn đăng ký với thời lượng là 35 phút (không kể thời gian chuẩn bị và 15 phút tiếp xúc và làm quen học sinh trước giờ thực hành).

– Điểm thực hành tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

3.1 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.2 Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/08/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.3 Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (Mẫu 1 quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

Các hồ sơ nộp kèm phiếu đăng ký dự tuyển: Phôtô (không cần công chứng) các văn bằng chứng chỉ và hồ sơ có liên quan nhằm minh chứng đủ điều kiện tại vị trí việc làm dự tuyển đã đăng ký tại (Mẫu 1). Hồ sơ phải được xếp theo thứ tự như trên, kẹp lại cho vào phong bì (23cm x 30cm).

– Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (http://pgdchomoi-angiang.edu.vn) để làm hồ sơ dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng không bán hồ sơ và không trả lại hồ  sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

 Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 400.000đ / hồ sơ.

VII. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Dự kiến tổ chức xét vòng 1 vào ngày 31/10/2020 và xét vòng 2 vào ngày 14/11/2020.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo và tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, xã – thị trấn.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới (Khu dân cư Long Điền B, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Điện thoại 02 6.3.883.208) trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

*****Phụ lục chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdchomoi-angiang.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *