UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2021 đến hết ngày 10/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng, 135 đường Cách mạng tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laocai.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *