UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 14 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 15 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 14/12/2018 đến hết ngày 13/01/2019, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ – Trụ sở UBND huyện Bạch Thông.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

175_signed-1175_signed-2 175_signed-3

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

175_signed-4 175_signed-5

175_signed-6 175_signed-7

Nguồn tin: bachthong.backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *