TTYT huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021

– Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ytengason.ytethanhhoa.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *