Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông lần 2 năm 2021 (Đợt 1)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang thông báo việc tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

–  Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

–  Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

–  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

–  Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

–  Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Số lượng viên chức cần tuyển

– Số lượng: 02 viên chức;

– Trình độ: Tốt nghiệp Kỹ sư hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin;

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

–  Thời gian: Từ ngày 18/6/2021 đến hết ngày 18/7/2021 (từ thứ hai đến thứ sáu).

–  Địa điểm: Phòng Hành chính – Kế hoạch, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang; số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Email: [email protected]; Số điện thoại: 02733 979 009.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển

– Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển;

– Kiểm tra, phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian: Từ 05/8/2021 đến 15/8/2021.

– Địa điểm: Tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

6. Đối tượng ưu tiên

Đối tượng ưu tiên được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

7. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

–  Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

–  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

–  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiêng Việt;

–  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

–  Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị đặc cách (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

–  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

* Ghi chú: Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được thông báo rộng rãi trên website của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://ict.tiengiang.gov.vn. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả.

Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Nguồn tin: stttt.tiengiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *