TT Công nghệ thông tin – Sở TN&MT Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/06/2021 đến hết ngày 21/07/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm công nghệ thông tin.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *