Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu:
1.1. Viên chức giảng viên:

STT Vị trí Đơn vị SL
1.               Giảng viên môn Marketing và Truyền thông Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế 2
2.               Giảng viên môn Kinh doanh quốc tế 1
3.               Giảng viên môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 1
4.               Giảng viên môn Thương mại quốc tế 1
5.               Giảng viên môn Quản trị Dự án Khoa Quản trị kinh doanh 1
6.               Giảng viên môn Quản trị khách sạn 2
7.               Giảng viên môn Hợp đồng thương mại quốc tế Khoa Luật 1
8.               Giảng viên môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng 1
9.               Giảng viên môn Tiền tệ – Ngân hàng 1
10.          Giảng viên môn Kế toán quản trị Khoa Kế toán – Kiểm toán 1
11.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Pháp 2
12.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Trung Quốc 1
13.          Giảng viên môn Tiếng Trung thương mại 1
14.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 1
15.          Giảng viên môn Ngôn ngữ Kinh tế thương mại Khoa Tiếng Anh thương mại 1
16.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 2
17.          Giảng viên môn Thực hành tiếng 1
18.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Nhật 2
19.          Giảng viên môn Ngôn ngữ thương mại 1
20.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 1
21.          Giảng viên môn Giáo dục thể chất Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 2
22.          Giảng viên môn Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo Khoa Cơ bản 3
23.          Giảng viên môn Lập kế hoạch kinh doanh Viện VJCC 1
TỔNG SỐ 31

1.2. Viên chức hành chính

     STT Vị trí Đơn vị SL
1.         Chuyên viên Tổ công tác Đoàn thanh niên Văn phòng Đảng – Đoàn thể 

 

1
2.         Chuyên viên Quản lý học tập và hỗ trợ người học, đảm bảo chất lượng Phòng Quản lý đào tạo 1
3.         Chuyên viên quản lý CTĐT trình độ Thạc sĩ Tiếng Việt và Tiếng Anh Khoa Sau đại học 

 

1
4.         Chuyên viên tổng hợp Phòng Hành chính-Tổng hợp 1
5.         Chuyên viên khảo thí Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng 1
6.         Chuyên viên hành chính Khoa Khoa Tài chính Ngân hàng 1
7.         Chuyên viên hành chính Khoa Khoa Kinh tế quốc tế 1
8.         Chuyên viên hành chính Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 1
9.         Chuyên viên Kế toán tài chính, Ban Hành chính Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) 1
10.    Chuyên viên Hành chính, Ban Đào tạo chính quy 1
11.    Chuyên viên quản lý đào tạo và công tác sinh viên Trung tâm Feretco 1
TỔNG SỐ 11

1.3. Viên chức trợ giảng:

     STT Vị trí Đơn vị SL
1.       Trợ giảng Bộ môn Thương mại quốc tế Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế 3
2.         Trợ giảng Bộ môn Marketing và Truyền thông 2
3.         Trợ giảng Bộ môn Quản trị khách sạn Khoa Quản trị kinh doanh 3
4.         Trợ giảng Bộ môn Nghiệp vụ Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) 2
5.         Trợ giảng Bộ môn Pháp luật kinh doanh quốc tế Khoa Luật 2
6.         Trợ giảng Bộ môn Đầu tư chứng khoán Khoa Tài chính Ngân hàng 1
7.         Trợ giảng Bộ môn Tài chính quốc tế 1
8.         Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Nhật 1
9.         Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Pháp 2
10.    Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Trung Quốc 2
TỔNG SỐ 19

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương. Cụ thể xem tại đây:

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Giảng viên

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Hành chính

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Trợ giảng

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của Nhà trường tại Link);

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

4. Phương thức tuyển dụng, lịch kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

– Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến các ngày 26-28/7/2021.

– Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 30/7/2021.

Ghi chú: Đối với ứng viên là giảng viên có trình độ Tiến sĩ và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm: Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận viên chức theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

5. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/7/2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG theo hình thức NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN theo đường link dưới đây: https://forms.gle/zwwyoNYTUbT8oN9w8

Điện thoại liên hệ: 024.32595158 (ext 284) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

Nguồn tin: www.ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *