Căn cứ Tờ trình số 1660/TTr-CSII ngày 24/05/2021 của Cơ sở II về đề xuất công tác tuyển dụng viên chức năm 2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt,

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí, yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển dụng:

Stt Vị trí cần tuyển Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn
I. Viên chức Hành chính  
1 Chuyên viên Chế độ – Chính sách

 

Ban Tổ chức – Hành chính

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nhân sự hoặc ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên có khả năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, nắm chắc hành chính, thể thức trình bày văn bản theo nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020.

2 Chuyên viên Tổng hợp

 

Ban Tổ chức – Hành chính

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, các ngành khoa học xã hội hoặc ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên có khả năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, nắm chắc hành chính, thể thức trình bày văn bản theo nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020.

3 Chuyên viên

 

Kế toán thanh toán

Đầu tư xây dựng cơ bản

Ban Kế hoạch – Tài chính

01 1. Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

 

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Có kinh nghiệm về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản.

– Có nghiệp vụ về kế toán, tài chính, xây dựng định mức chi phí.

– Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

4 Chuyên viên

 

Quản lý thiết bị phòng học

và phòng làm việc 

Ban Quản trị thiết bị

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành kỹ thuật điện, điện tử, phần cứng máy tính hoặc các ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

5 Chuyên viên

 

Quản lý mua sắm đấu thầu

Ban Quản trị thiết bị

01 1. Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế hoặc các ngành phù hợp

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

(Ưu tiên có kinh nghiệm về thực hiện hồ sơ mua sắm đấu thầu)

6 Chuyên viên Khảo thí

 

Ban KT&ĐBCL

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh  hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

7 Chuyên viên

 

Kiểm định chất lượng

cơ sở giáo dục

Ban KT&ĐBCL

01 1.Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Thống kê giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

8 Chuyên viên

 

Kiểm định chất lượng

chương trình đào tạo

Ban KT&ĐBCL

01 1.Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Thống kê giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

9 Giáo viên chủ nhiệm

 

chương trình cử nhân

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

10 Chuyên viên PR- Marketing

 

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

11 Chuyên viên

 

Tổ chức sự kiện, hoạt động hỗ trợ người học, kết nối doanh nghiệp

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

12 Chuyên viên

 

Tư vấn và phát triển dịch vụ

Ban Thông Tin – Thư viện

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Thư viện – Thông tin học, khoa học thư viện và các ngành khác phù hợp.

2. Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Có chứng chỉ nghiệp vụ thư viện nếu tốt nghiệp không phải ngành Thư viện – Thông tin học, khoa học thư viện;

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại thư viện các trường Cao đẳng, Đại học, các Viện… am hiểu về dịch vụ nghiên cứu;

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc cao.

13 Chuyên viên

 

Quản trị ứng dụng

Ban Thông Tin – Thư viện

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin.

 

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

3. Yêu cầu khác:

– Có kiến thức về về HTML/ CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax…), Bootstrap,…

– Sử dụng tốt và thành thạo WordPress.

– Thiết kế theme mới trên nền tảng WordPresss từ file PSD. Viết Plugin, Widget cho WordPress .

– Có kiến thức với Photoshop, Corel draw

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc cao.

14 Chuyên viên phụ trách công tác

 

Quản lý tuyển sinh sau đại học

Ban Quản lý Đào tạo

01 1.    Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp;

 

2.    Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

3.    Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ TT&TT

4.    Yêu cầu khác:

– Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

– Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển sinh đối với chuyên viên phụ trách quản lý tuyển sinh sau đại học

15 Chuyên viên

 

Quản lý Quan hệ Hợp tác quốc tế

Ban QLKH&HTQT

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành/chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, các ngành khoa học xã hội, Ngữ văn Anh và các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài, chương trình nước ngoài, chương trình liên kết đào tạo;

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Có khả năng kết nối với các trường đại học nước ngoài để thiết lập các mối quan hệ hợp tác như trao đổi sinh viên, chuyển tiếp sinh viên, học bổng cho sinh viên, hội thảo, dự án.

16 Chuyên viên

 

Chuyên viên Phụ trách

Công tác chính trị

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

17 Chuyên viên Quản lý sinh viên

 

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

18 Chuyên viên

 

Thi đua khen thưởng và

chế độ chính sách

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

19 Chuyên viên hỗ trợ sinh viên

 

Ban CTCT&SV

02 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

20 Nhân viên y tế học đường

 

Ban CTCT&SV

01 1. Trình độ: Để đáp ứng yêu cầu công tác về phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và hỗ trợ công tác mã hóa hồ sơ BHYT cho sinh viên (theo quy định mới của BHXH), đơn vị đề xuất đối tượng tuyển dụng có trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành/ chuyên ngành Dược sỹ, Y sỹ, các ngành liên quan chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng, phòng dịch hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Tông tư số 03/2014/ TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1 (đối với Trung cấp), bậc 2 (đối với Cao đẳng), bậc 3 (đối với Đại học) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Có chứng chỉ hành nghề.

21 Cán bộ Đoàn chuyên trách

 

Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

01 1. Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành kinh tế, giáo dục học, giáo dục chính trị, luật, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh hoặc các ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Ưu tiên ứng viên là Đảng viên, đã từng tham gia BCH Đoàn/Hội cấp Khoa trở lên khi học đại học hoặc hiện tại; có khả năng công tác đủ để tham gia Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Thanh niên CSII.

– Khả năng giao tiếp tốt, chịu áp lực trong công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, kiên trì.

– Có khả năng sử dụng hết thời gian làm việc ngoài giờ theo quy định để tham gia tổ chức hoạt động cho sinh viên, đoàn viên.

22 Chuyên viên

 

phụ trách công tác truyền thông

Ban TT&QHĐN

 

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, QTKD, Marketing…và các ngành có liên quan.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các công cụ truyền thông số, quảng cáo, quan hệ công chúng….

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc…

23 GV môn Tiếng Anh

 

Bộ môn Tiếng Anh

06 1. Trình độ: Có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên  ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và các ngành/CN khác phù hợp và có bằng thạc sĩ trở lên ngành/CN Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản lý Giáo dục và các ngành/CN khác phù hợp.

2. Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc tương đương trở lên đối với ứng viên không có bằng Đại học hoặc bằng thạc sĩ ngành/CN Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh;

3. Tin học: trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và tương đương.

4. Có Ngoại ngữ 2 Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương (còn giá trị hiệu lực)

5. Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học.4. Ngoại ngữ: Ngoại ngữ 2 bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

5. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học.

24 GV môn Thương mại điện tử

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

25 GV Kế toán:

 

– Kế toán thuế;

– Kế toán quản trị.

Bộ môn Nghiệp vụ

03 1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

26 GV Tài chính:

 

– Tài chính công;

– Tài chính quốc tế

Bộ môn Nghiệp vụ

02 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/ chuyên ngành Tài chính, Tài chính ngân hàng hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

27 GV môn Logistics và vận tải quốc tế

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Logistics & quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

28 GV môn Kinh tế quốc tế

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

29 GV Trợ giảng

 

Bộ môn Tiếng Nhật

01 1. Trình độ: Có bằng cử nhân xếp loại xuất sắc các ngành/chuyên ngành: ngôn ngữ tiếng Nhật, Nhật Bản học; các chuyên ngành của trường Đại học Ngoại thương hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

2. Có chứng chỉ Tiếng Nhật tương đương N2.

3. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương đương trở lên;

4. Ngoại ngữ 2: Ngoại ngữ 2 bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

5. Ưu tiên các ứng viên có quan tâm đến các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên.

(Tổng cộng 23 viên chức hành chính, 14 giảng viên và 01 trợ giảng)

 2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo QĐ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường ĐH Ngoại thương.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của Nhà trường tại website cs2.ftu.edu.vn);

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

4. Phương thức tuyển dụng, lịch phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

– Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển (Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và phỏng vấn).

– Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến ngày 14/09/2021

– Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 20/09/2021

5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 04/08/2021

Hồ sơ nộp tại Ban Tổ chức – Hành chính, Phòng A001 – Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở II tại Tp. HCM, Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại liên hệ: 028.35127254 (ext 800/ 823) hoặc website: cs2.ftu.edu.vn

Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

* Ghi chú: Ứng viên kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể:

– Phần I: Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân

– Phần II: Kê khai đầy đủ thông tin cơ bản về gia đình

– Phần III: Kê khai đầy đủ thông tin đào tạo (văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác)

– Phần IV: Miễn chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên thuộc diện miễn Ngoại ngữ, Tin học cần ghi rõ lý do miễn theo quy định

– Phần V: Ứng viên ghi rõ đối tượng ưu tiên (nếu có).

(Trường hợp ứng viên có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, ứng viên phải có Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, ứng viên ghi rõ ngày, tháng, năm cấp giấy công nhận văn bằng vào phần III).

– Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên được cấp bởi các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT công nhận;

– Chứng chỉ Ngoại ngữ (theo yêu cầu của từng vị trí việc làm) còn giá trị hiệu lực, được cấp bởi các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT công nhận hoặc chứng chỉ Quốc tế

Nguồn tin: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *