Căn cứ Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 số 70/TB-MĐC ngày 02/02/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ – Địa chất;

Căn cứ tính hình thực tế hồ sơ ứng tuyển các vị trí;

Để tạo điều kiện cho các ứng viên tham gia nộp hồ sơ; Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Những vấn đề chung về chỉ tiêu; nguyên tắc, đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện như trong Thông báo số 70/TB-MĐC ngày 02/02/2021 về việc tuyển dụng các chỉ tiêu công tác tại Đại học Mỏ – Địa chất năm 2021.

2. Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau:

tuyển dụng Đại học Mỏ - Địa chất năm 2021

3. Hồ sơ dự tuyển bảo gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01).

4. Thời gian gia hạn: đến hết ngày 15/5/2021.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ (Phòng 306, nhà C12 tầng), Trường Đại học Mỏ – Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; lệ phí hồ sơ và lệ phí thi theo quy định của Trường.

– Số điện thoại liên hệ: 024.3838.6439

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ có đủ các loại giấy tờ hợp lệ.

5. Nội dung hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc Xét tuyển.

Xem thêm về thông báo Trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021.

Nguồn tin: humg.edu.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *