Đã có thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021.

1. Số lượng tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021

Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng viên chức

Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ

 • Thời gian: kể từ ngày 09/04/2021 đến hết ngày 04/05/2021
 • Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Điều kiện dự tuyển

a. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của Pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giáo dưỡng.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021

tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021

tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021

tuyển dụng viên chức Cao đẳng Y tế Đồng Nai năm 2021

Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-phieu-tuyen-dung-vien-chuc-7

Nguồn tin: cyd.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *