Thông báo về việc tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh

Số lượng chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ

  • Thời gian: kể từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 14/05/2021
  • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh

Nguồn tin: itpc.hochiminhcity.gov.vn

Tham khảo thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *