Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 18/04/2020

– Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, 298 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: baria.baria-vungtau.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *