Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến nông năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Số lượng: 10 người

(1) Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

Khuyến nông viên tại Phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền và các Trạm Khuyến nông: Tiên Lãng; Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên; Liên quân: 07 người (mỗi Phòng, Trạm tuyển 01 người).

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Trồng trọt; Nông học; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Khai thác thủy sản; Chế biến thủy sản; Quản trị kinh doanh.

(2) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Tổng hợp, quản trị nội vụ tại Phòng Hành chính Tổ chức: 01 người.

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế, Kế toán, Hành chính; Luật; Quản trị nhân sự;
(3) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Kế toán tại phòng Kế hoạch Tài chính: 01 người

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính kế toán; Kiểm toán.
(4) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Kế hoạch kiêm thủ quỹ tại Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 người

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Kế toán; Hành chính; Luật.
 • Yêu cầu chung về trình độ ngoại ngữ, tin học cho tất cả các vị trí dự tuyển phải có:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B và tương đương;

+ Chứng chỉ tin học Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP);

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày | 13/5/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
 • Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ: Số 05, phố Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).
 • Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu điện.

Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở; điện thoại: 0225.3877 295; 0968.986.986.

4. Hình thức tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Hình thức: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Mục 3, Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Thời gian và địa điểm tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

 • Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.
 • Địa điểm xét tuyển: Tại Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng (Địa chỉ: Số | 6 phố Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: sonnptnt.haiphong.gov.vn

Tham khảo thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *