Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-KTQG ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khảo thí quốc gia năm 2020.

Trung tâm Khảo thí quốc gia trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 08 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng:

– 05 viên chức vị trí là chuyên viên Xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi thi.

– 03 viên chức vị trí là chuyên viên Thiết bị công nghệ.

II. Điều kiện và yêu cầu tuyển dụng:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể:

a) Vị trí việc làm là chuyên viên Xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi thi: Chức danh chuyên viên, mã số 01.003

* Điều kiện

– Trình độ đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Sư phạm, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, Giáo dục học.

– Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục.

– Có các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục, khảo thí, kiểm tra đánh giá.

– Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách.

– Có kỹ năng viết, biên tập, soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục) và 5 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác) làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

– Đã từng tham gia công tác xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi.

– Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc chuyên môn bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

– Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ lĩnh vực công tác.

– Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

b) Vị trí việc làm là Thiết bị công nghệ: Chức danh chuyên viên, mã số 01.003

* Điều kiện

– Trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

– Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục.

– Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách.

– Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong công việc quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, quản trị mạng.

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo thí.

– Hiểu biết tốt về mạng và các phần mềm hệ thống. Có kinh nghiệm và hiểu biết về mạng LAN / WAN / Internet.

– Đã từng tham gia trực tiếp vào công tác ra đề thi.

– Đã từng tham gia trực tiếp trong quản lý các phần mềm quản lý tổ chức thi trên máy tính, quản lý ngân hàng câu hỏi thi.

– Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chấm thi, phần mềm phân tích câu hỏi thi.

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của Microsoft về cấu hình Windows 7 trở lên, quản trị Windows Server 2008 trở lên, quản trị SQL Server 2008 trở lên, lập trình ASP.NET 3.5 trở lên, lập trình HTML5 với Javascript và CSS3.

– Có khả năng lập trình được PHP, làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL.

– Có khả năng làm việc và quản trị được các máy chủ.

– Sử dụng thành thạo phần mềm ảo hóa VMWARE.

– Sử dụng thành thạo hệ điều hành CentOS và các thành phần liên quan (Apache, Nginx, …).

– Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

III. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 6, điều 2, nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí tuyển dụng

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

– Nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (theo dấu bưu chính).

– Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp: từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bản theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin; 02 ảnh 4cm x 6cm.

Lưu ý:

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

Thí sinh nộp đủ 02 bộ hồ sơ. Tất cả các thành phần hồ sơ nên sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi bìa cứng, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020, vị trí việc làm thí sinh muốn đăng ký tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Trung tâm Khảo thí quốc gia không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9/2020

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và dán thông báo tại Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Khảo thí quốc gia không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Khảo thí quốc gia, điện thoại: 0247.1020.666./.

Nguồn: vov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *