Đã có thông báo chi tiết về việc tuyển dụng viên chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 11 viên chức.
b)  Vị trí tuyển dụng:
 • Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý Lưu học sinh đến học tập, nghiên cứu: 03 chỉ tiêu.
 • Vị trí Thực hiện các nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý giáo viên, chuyên gia giáo dục của Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài: 01 chỉ tiêu.
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý Lưu học sinh lưu trú tại Trung tâm : 02 chỉ tiêu.
 • Vị trí Thực hiện các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho chuyên gia, giáo viên Việt Nam: 02 chỉ tiêu.
 • Viên chức vị trí Hành chính – Nhân sự: 02 chỉ tiêu.
 • Vị trí Văn thư: 01 chỉ tiêu.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

+) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;
 • Giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
 • Yêu cầu có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 • Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

+) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b. Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng của từng vị trí tuyển dụng:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và số lượng của từng vị trí được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

3.1 Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3.2 Nội dung thi tuyển:

Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 02 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra kiến thức chung

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy

+) Nội dung: gồm có 03 phần.

 • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi: 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh: Thời gian thi 30 phút (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).
 • Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1)

+) Miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học, Sau đại học về ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học, Sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, Sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
 • Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

+) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại mục (a) nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Hình thức thi: Thi viết
 • Thời gian thi : 180 phút
 • Thang điểm: 100 điểm

4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về  phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế – 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Khi đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh mang theo các giấy tờ sau để đối chiếu:

 • Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (bản gốc hoặc bản phô-tô có công chứng).
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp (Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).
 • Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền.
  Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu; không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Ảnh 4cm x 6cm dán tại Phiếu đăng ký chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ. Gửi kèm 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) cùng với 02 ảnh cỡ (4cm x 6cm) đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
Lưu ý:

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

 • Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.
  Nếu đăng ký qua đường bưu điện, người dự tuyển đồng thời gửi lệ phí dự thi vào tài khoản của đơn vị:
  Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế: Số tài khoản 121000000161 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Hai Bà Trưng.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển; hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển; Trung tâm không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển dụng

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 12/05/2021; trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Tại phòng HCTH – Trung tâm  Hỗ trợ đào tạo quốc tế, số 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng; sử dụng và quản lý viên chức.

7. Xác định người trúng tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 10 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 6/2021

Địa điểm: Dự kiến tại trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, số 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi  tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và website của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế : (http://itsc.edu.vn) và dán thông báo tại Trụ sở Trung tâm  Hỗ trợ đào tạo quốc tế.

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập; không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức; cá nhân tự tổ chức.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng HCTH: Điện thoại: 024.38695974.

PHỤ LỤC 1

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo thông báo số: 21/TB-HTĐTQT  ngày 12/4/2021 của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế)
TT  Vị trí tuyển dụng  Chỉ  tiêu tuyển dụng                 Ngạch/chức danh nghề nghiệp                        Yêu cầu 
  1
Viên chức vị trí Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận; quản lý Lưu học sinh đến học tập, nghiên cứu.
   03
Chuyên viên
Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ, Luật; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Lào trình độ tương đương bậc 3 khung năng  lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý công việc tại vị trí này.
  2 Viên chức vị trí Thực hiện các nhiệm vụ tuyển chọn; quản lý giáo viên; chuyên gia giáo dục của Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.    01 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ, Luật; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng  lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý công việc tại vị trí này.
  3 Viên chức vị trí Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận; quản lý Lưu học sinh lưu trú tại Trung tâm.    02 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 khung năng  lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có kinh nghiệm trong công tác quản lý nội trú, sử dụng phần mềm trong công tác quản lý và các công tác liên quan đến học sinh, sinh viên quốc tế; Ưu tiên ứng viên là nam
  4
Viên chức vị trí Thực hiện các hoạt động giảng dạy; bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho chuyên gia, giáo viên Việt Nam.
   02
Chuyên viên
Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành/ chuyên ngành Sư phạm, Ngôn ngữ, Ngoại ngữ, Quan hệ quốc tế; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có kinh nghiệm trong công tác sư phạm và/hoặc quản lý giáo dục từ 03 năm trở lên; Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp học tập ở các nước nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
  5 Viên chức vị trí Hành chính -Nhân sự    02 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/ chuyên ngành công nghệ thông tin; ngoại ngữ, hợp tác quốc tế, kinh tế quốc tế; Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3 khung năng  lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp học tập ở các nước nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
  6 Viên chức vị trí Văn  thư    01 Cán sự Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành văn thư; hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng  lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có kinh  nghiệm làm công tác văn thư 03 năm trở lên.

Nguồn tin: itsc.edu.vn

Xem thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *