Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức Ninh Thuận 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-TVT ngày 18/3/2021 của Thư viện tỉnh Ninh Thuận về việc xét tuyển viên chức năm 2021 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-SVHTTDL ngày 25/3/2021;

Thư viện tỉnh Ninh Thuận thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

01 viên chức với vị trí chức danh: Thủ thư.

2. Tiêu chuẩn trình độ tuyển dụng viên chức 2021

Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí Thủ thư: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Thông tin – Thư viện.

Thư viện viên hạng IV trở lên

Tiêu chuẩn Ngoại ngữ, Tin học

Đối với vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV:

 • Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vị trí việc làm Thư viện viên hạng III

 • Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

 • Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nêu trên;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hoặc chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ xét tuyển, thời gian, nơi nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2021

Hồ sơ xét tuyển gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ);

Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; nộp chậm nhất là 30 ngày, trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ xin dự tuyển nhận tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận (số 01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 01/5/2021.

5. Lệ phí xét tuyển viên chức 2021

Lệ phí xét tuyển là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/ thí sinh.

6. Tổ chức xét tuyển

Nguyên tắc chung: Hội đồng tổ chức xét tuyển cho những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại mục 2, mục 3 và mục 4 của thông báo này.

Nội dung và hình thức xét tuyển:

+ Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

Vòng 1 (dự kiến ngày 07/5/2021): Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2 (dự kiến ngảy 18/5/2021): Kiểm tra kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giới thiệu sách dưới 2 hình thức viết bài giới thiệu sách và tuyên truyền miệng tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận (Số 01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận)

+ Hình thức thi: Thực hành.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giới thiệu sách dưới 2 hình thức viết bài giới thiệu sách và tuyên truyền miệng.

+ Thời gian thi: 180 phút.

+ Thang điểm: 100 điểm.

7. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao nhất.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Thư viện tỉnh quyết định người trúng tuyển.
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Thông báo này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang Web Thư viện tỉnh Ninh Thuận; để nhân dân trong tỉnh biết và những người có đủ tiêu chuẩn; điều kiện đăng ký dự xét tuyển, đồng thời được niêm yết tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

Chú ý

Thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức Ninh Thuận 2021 phải trực tiếp nộp hồ sơ; không nhận qua đường bưu điện hoặc qua người nộp

Hội đồng xét tuyển sẽ không trả lại hồ sơ thí sinh đã nộp để dự xét tuyển.

Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng; chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức Ninh Thuận 2021 muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 02 Hùng vương, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ĐT: (0259) 3921.480 (trong giờ hành chính).

Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển: 72-TB-xet-tuyen-vien-chuc-2021-5-7

Nguồn tin: sobn.ninhthuan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *