Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Phụ lục Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020;

Sở Y tế thông báo, điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, cụ thể:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 124 chỉ tiêu.

– Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 84 chỉ tiêu.

(chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có).

– 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh).

Ghi chú: Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên). Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên.

Lưu ý: Thí sinh dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, văn bằng chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự xét tuyển.III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng.

1. Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở Y tế phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2

– Phỏng vấn kiểm tra hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Giám đốc Sở Y tế quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, trong giờ hành chính, kể từ ngày 29/7/2020.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

V. PHÍ XÉT TUYỂN

– Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 400.000 đồng/thí sinh.

– Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 500.000 đồng/thí sinh.

Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (https://soyte.angiang.gov.vn/), báo An Giang và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: soyte.angiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *