Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng 02 chỉ tiêu, trình độ Đại học (kỹ sư hoặc cử nhân) Công nghệ thông tin làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian phát hành hồ sơ và thu hồ sơ: Từ ngày 18/02/2019 đến 16h30 phút ngày 19/03/2019.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 49, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi theo kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *