Căn cứ Kế hoạch số 824/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Hình thức, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

– Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

– Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 46 chỉ tiêu (thông tin chi tiết về các chỉ tiêu tuyển dụng được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị han chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển

theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 08/6/2020.

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 97 đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Số điện thoại liên hệ: 02963.852.851)

4. Nội dung tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

b) Vòng 2:

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút;

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

(Về nội dung, tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành sẽ có thông báo cụ thể sau).

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: soldtbxh.angiang.gov.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *