Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu, trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn).

Thi gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019.

Trong quá trình nộp hồ sơ dự xét tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Điện thoại: 02093.872.922; 02093.870.198.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

 





Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *