Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí Giáo viên: 31 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên Trung học phổ thông: 15 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: 16 chỉ tiêu.

– Vị trí nhân viên: 07 chỉ tiêu, gồm:

+ Nhân viên thư viện: 02 chỉ tiêu.

+ Nhân viên giáo vụ: 03 chỉ tiêu.

+ Nhân viên văn thư: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

2018-12-20 (1)2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1)

2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1) 2018-12-20 (1)

Nguồn tin: backan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *