Đã có thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-SCT ngày 12/3/2021 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 và Công văn số 367/SNV-CCVC ngày 19/3/2021 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Vị trí, chỉ tiêu thực hiện xét tuyển

Sở Công Thương xét tuyển 02 chỉ tiêu cho 02 vị trí việc làm tại Phòng Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, cụ thể:

01 vị trí việc làm ngạch kỹ sư: Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp: Phụ trách công tác tư vấn phát triển công nghiệp; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình điện; Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; và các lĩnh vực sản xuất sạch, an toàn thực phẩm và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

01 vị trí việc làm ngạch kỹ sư: Thực hiện các hoạt động khuyến công: Phụ trách công tác khuyến công; Trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu; khảo sát, học tập kinh nghiệm; các hội thi, hội thảo, hội chợ; diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ; thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
 • Lý lịch rõ ràng.
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:
 • Về trình độ chuyên môn:

Vị trí việc làm ngạch Kỹ sư: Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp: Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các ngành; chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện.

+ Vị trí việc làm ngạch Kỹ sư: Thực hiện các hoạt động khuyến công: Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các ngành; chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp; Quản lý công nghiệp; Công nghệ thực phẩm.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng văn bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành; chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học phải phù hợp với ngành; chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Bằng tốt nghiệp đại học; sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được sử dụng để đăng ký dự tuyển thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; chứng nhận theo quy định.

Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt.

Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học được xác định đạt trình độ tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên; người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. Nội dung, hình thức xét tuyển

1. Xét tuyển viên chức được thực hiện 02 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Sở Công Thương thực hiện xét tuyển viên chức thông qua hình thức Phỏng vấn.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: Mỗi thí sinh 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị.

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục III thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển; thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Đăng ký xét tuyển viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự xét tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận; hoặc theo đường bưu chính hồ sơ dự tuyển viên chức, gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 (Đính kèm)
 • Ba (03) phong bì được dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc để gửi các văn bản có liên quan; 03 ảnh 3×4 có ghi rõ họ và tên để làm thẻ dự thi.

Để giúp cho việc tổng hợp, xác định về điều kiện dự thi được thuận lợi; người đăng ký dự tuyển có thể nộp bản photo (không cần chứng thực, công chứng, sao y) các loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (nếu văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt). Trường hợp các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng ưu tiên ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển không rõ; hoặc chưa đủ cơ sở để thẩm định thì Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người đăng ký dự tuyển bổ sung bản sao văn bằng, chứng chỉ; hoặc hồ sơ có liên quan.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021 (đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo giờ hành chính); hoặc theo đường bưu chính: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh – Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943.

VI. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021

1. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển:

Dự kiến tổ chức xét tuyển trong quí II/2021; thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau đến thí sinh.

Địa điểm xét tuyển:

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh – Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tài liệu ôn tập

Sở Công Thương sẽ thông báo trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương Trà Vinh tài liệu ôn tập để thí sinh nghiên cứu, tự ôn tập.

3. Phí dự xét tuyển: Không có.

VII. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021

1. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định; chậm nhất 05 ngày, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Công Thương xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên Trang tin điện tử; và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Công Thương; đồng thời, gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển; người trúng tuyển đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
 • Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ; tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm tra văn bằng; chứng chỉ đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định; hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển; hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Công Thương ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển; hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển; thì Sở Công Thương thông báo công khai trên Trang tin điện tử của đơn vị; và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên; người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về xét tuyển viên chức trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương (http://sct.travinh.gov.vn)

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2021; Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị cá nhân biết; công khai trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương, người đủ tiêu chuẩn, điều kiện có quyền đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: sct.travinh.gov.vn

Xem thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức khác tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *