Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/11/2020 đến hết ngày 25/12/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4,18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020-2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdquan4.hcm.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *