Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/05/2020 đến hết ngày 08/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang, Địa chỉ: Số 1, Hùng Vương, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020

Nguồn tin: sbv.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *