Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng

Số lượng tiêu chí tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang

Hình thức tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang: Tiếp nhận

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

  • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01) ban hành theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
  • Sơ yếu lý ịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác).
  • Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Bản sao có chứng thực các văn bằng; chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
  • Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý công chức, viên chức.
  • Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

  • Thời gian: kể từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 13/05/2021
  • Địa điểm: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, số 213 tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021 1 tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021 2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức và lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *