Căn cứ theo phê duyệt số người làm việc theo vị trí việc làm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam. Liên đoàn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆNĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Điều 22 – Luật 58/2010)

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển);

–  Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề;

– Có sức khỏe tốt (ưu tiên người có khả năng đi thực địa);

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN

1.Số lượng xét tuyển

TT Vị trí tuyển dụng Ngạch Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Tổ chức – Hành chính Chuyên viên 1
2 Điều tra địa chất khoáng sản ĐTVTNMT 32
3 Gia công phân tích mẫu ĐTVTNMT 1
4 Phân tích mẫu Địa chất ĐTVTNMT 3
* Tổng cộng:   37

 

2. Tiêu chuẩn xét tuyển

2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên; Điều tra viên tài nguyên Môi trường

Đối với ngạch chuyên viên yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân)  thuộc các chuyên ngành: Hành chính, Văn thư, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành kinh tế khác. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đối với ngạch Điều tra viên tài nguyên Môi trườngcó bằng tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, hải văn, hải dương, đất đai, địa chính, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành điều tra viên tài nguyên môi trường quy định.

a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 Lưu ý:

 – Đối với bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

 – Người đăng ký dự thi tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đúng theo chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.



III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; Phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu trúng tuyển và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. (Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển).

– Bản phô tô Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo bảng điểm học tập (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

– Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác có liên quan. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ ghi bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm 01 bản đã được dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

– Người dự tuyển là đối tượng ưu tiên (Điều 6, NĐ.115) thì nộp thêm các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;

– Đối với người dự tuyển là người dân tộc thiểu số thì nộp thêm bản phô tô giấy khai sinh, ghi rõ dân tộc thiểu số. Trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh nộp kèm bản phô tô sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân;

– 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh, đựng trong phong bì nhỏ, chụp trong khoảng thời gian 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Lưu ý: 

Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu được cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên phải được cho vào 01 túi đựng hồ sơ, bên ngoài túi đựng hồ sơ ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh.

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người.

– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham gia dự tuyển thì Liên đoàn không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 25/12/2020(Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) hoặc qua đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu chính.

– Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại: Trụ sở chính Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (Số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM).

IV.HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

 1. Hình thức xét tuyển

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (Khoản 1, Điều 11, Mục 3, NĐ.115)

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo theo yêu cầu của vụ trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút

Phần 2: Ngoại ngữ : Tiếng Anh, khoảng 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút

* Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2

b). Vòng 2 (Khoản 2 Điều 9 Mục 2 NĐ 115)

– Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút

  * Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học (Khoản c, d Điều 9, Mục 2, NĐ 115)

a) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp:

 – Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

b) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

2. Thời gian tuyển dụng

Thời gian xét tuyển dụng dự kiến: Trong Quý IV/2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức; Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển được thông báo trên Webside: http://www.bddcmn.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bộ phận Tổ chức Liên đoàn: 08 38 465 403

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

Nguồn tin: www.bddcmn.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *