Học viện Ngân hàng tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2020 như sau:

  1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu
  2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
  3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 212 Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

*Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hvnh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *