Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021

Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng của Đại học Đà Nẵng đối với 90 chỉ tiêu viên chức là: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ 

Cụ thể, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021 như sau:

  • Thời gian: kể từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 12/05/2021
  • Địa điểm: Ban Tổ  chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 202 tuyển dụng viên chức Đà Nẵng năm 2021 tuyển dụng viên chức Đà Nẵng năm 2021 tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021 tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: da-nang-7-14

Nguồn tin: www.udn.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *