Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ năm 2021.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức

– Số lượng chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

01 công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên quận Bình Thủy – Ô Môn

02 công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Thạnh

– Vị trí việc làm: Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động, có lý lịch rõ ràng. Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Ngành hoặc chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học cây trồng, Phát triển nông thôn, Công nghệ sau thu hoạch

– Trình độ ngoại ngữ bậc 02 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ưu tiên: Ứng viên là Nam, có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ.

3. Hình thức tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ

Hình thức tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ: Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thực sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

e) 04 ảnh thẻ cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/05/2021.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ – Số 322 đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT. SĐT: 02923.825.787.

Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cantho.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *