Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng năm 2021. 

Ngày 14/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 60/TB-SNN về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2021; số lượng viên chức cần tuyển 12 người, cụ thể:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

Số lượng tuyển dụng: 02 người

(1) Chẩn đoán bệnh động vật tại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật: 03 người;

(2) Kiểm tra vệ sinh thú y tại các Trạm Chăn nuôi và Thú y: Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải và Trạm Kiểm dịch động vật cầu Đá Bạc: 9 người (mỗi Trạm tuyển 01 người, riêng Trạm Thú y Đồ Sơn tuyển 02 người);

Yêu cầu chung cho tất cả các vị trí dự tuyển phải có:

– Về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi thú y, Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản.

– Yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B và tương đương;

+ Chứng chỉ tin học: Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ: Số 05, phổ Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).

– Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyên hoặc gửi theo đường bưu điện.

– Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở; điện thoại: 0225.3877 295; 0968.986.986.

4. Hình thức tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Mục 3, Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.

– Địa điểm xét tuyển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng (Địa chỉ: Số 196 Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển đối với mỗi ứng viên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Nguồn tin:  sonnptnt.haiphong.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức và lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *