Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức viên chức tỉnh ủy Long An năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021 và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thống nhất bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021 (tại Công văn số 477-CV/VPTU, ngày 06/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An thông báo bổ sung 03 chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2021 (có biểu mẫu chi tiết kèm theo).

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ tuyển dụng tỉnh ủy Long An

Theo Thông báo số 19-TB/BTCTU, ngày 24/3/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021.

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  • Thời gian: từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 06/5/2021.
  • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An (số 118, đường Trương Định, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  • Số điện thoại liên hệ: 02723.833.112

Lưu ý:

  • Khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, đề nghị thí sinh đọc kỹ thông báo và danh sách chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.
  • Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 được niêm yết tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An và trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tại địa chỉ: http://btctu.longan.dcs.vn (đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2021 được biết.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Bosungchitieutuyendungcongchucnam2021

>>>>> Xem thêm: BTC Tỉnh ủy Long An tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021

Nguồn tin: btctu.longan.dcs.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *