Thông báo chính thức về việc tuyển dụng lao động Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình năm 2021.

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng và kế hoạch của BV Chấn thương Chỉnh hình năm 2021. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thông báo các vị trí tuyển dụng năm 2021 của Bệnh viện.

1. Số lượng tuyển dụng lao động Bệnh viên Chấn thương Chỉnh hình

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian: kể từ ngày 07/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ,Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, 929 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng lao động Bệnh viên Chấn thương Chỉnh hình

3.1. Tiêu chuẩn chung
  • Là công dân Việt Nam.
  • Độ tuổi: 18 – 35 tuổi.
  • Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và có tinh thần cầu tiến.
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Nhiệt tình, tận tâm và có trách nhiệm trong công tác.
  • Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng.
  • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3.2. Chứng chỉ Ngoại ngữ
  • Đối với trình độ đại học trở lên: Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên cấp trước ngày 15/01/2020 hoặc các chứng chỉ tương đương TOEIC, TOEFL,…
  • Đối với trình độ Cao đẳng: Bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên cấp trước ngày 15/01/2020 hoặc các chứng chỉ tương đương TOEIC, TOEFL,…
3.3. Chứng chỉ Tin học

Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016.

Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ – tin học phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (cụ thể thông tin tại hình ảnh đính kèm bên dưới).

Chi tiết thông tin tuyển dụng lao động Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cụ thể như sau:

tuyển dụng lao động bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 1 tuyển dụng lao động bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 2 tuyển dụng lao động bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 3

Tài liệu tuyển dụng lao động năm 2021 đính kèm:

– Sơ yếu lí lịch: Mau_Phieu_dang_ky_mau_so_4

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau_So_Yeu_Ly_Lich_Tu_Thuat

Nguồn tin: bvctch.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *