Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 như sau:

Ngày 25/11/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 489-TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu. Trong đó, 29 chỉ tiêu công chức thi tuyển vào làm việc cho các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh và các Huyện ủy; 16 viên chức thi tuyển vào làm việc tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện.

Đối tượng tuyển dụng: Những người đã tốt nghiệp các trường Đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2019.

Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng II), trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Kạn (Trong giờ hành chính), địa chỉ tại tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

*****Thông báo chi tiết như sau:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *