Theo Thông báo số 505-TB/BTCTU ngày 03/01/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tiếp nhận 01 công chức; vị trí việc làm: Chuyên viên.

Điều kiện tiêu chuẩn là Chuyên viên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, có kinh nghiệm công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến ngày 20 tháng 01 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tầng II, trụ sở Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (ĐT 02093 810 209).

Thông báo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (địa chi: https://www.backan.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Nguồn tin: backan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *