Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

STT Bộ phận có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Số lượng nhu cầu  cần tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp Mô tả những nội dung chính về việc làm cụ thể của vị trí cần tuyển dụng Yêu cầu về trình độ Yêu cầu khác
Tên Mã ngạch Trình độ chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ
1 Phòng Kế hoạch – Tài chính  Thống kê – Tổng hợp 01 Chuyên
viên
01.003 Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục trang cấp sửa chữa tài sản, thiết bị của đơn vị theo quy định; Quản lý và nhập phần mềm quản lý tài sản; lập báo cáo thường kỳ, đột xuất về công tác tài sản. Đại học  Thống kê, Tài chính, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTTT Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  của Bộ GDĐT
2 Phòng Tổ chức – Hành chính Lưu trữ viên hạng III 01 Lưu trữ V.01.02.02 Tham mưu các quy trình, thủ tục nghiệp vụ lưu trữ, xây dựng quy phạm kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho kho lưu trữ, tài liệu lưu trữ và trang thiết bị bảo quản, sử dụng tài liệu. Đại học Văn thư, lưu trữ; Luật, Hành chính Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTTT Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  của Bộ GDĐT
Văn thư Trung cấp/Cán sự 01 Văn thư 02.008/
01.004
Tham mưu thực hiện các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư tại cơ quan; Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư.  Văn thư, lưu trữ; Luật, Hành chính Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTTT Trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  của Bộ GDĐT
3 Phòng Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 02 Hướng dẫn
viên
V.10.07.23 Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, bổ sung thông tin, tài liệu thuyết minh du lịch. Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các dịch vụ tham quan, du lịch. Đại học Du lịch, quản trị du lịch, hướng dẫn viên du lịch. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTTT Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  của Bộ GDĐT
4 Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Kỹ sư hạng III 01 Bảo tồn đa
dạng sinh học biển và đất ngập nước
V.05.02.07 Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học biển. Tham mưư quy trình phối hợp các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tiến hành nghiên cứu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Dịch thuật tài liệu khoa học nước ngoài về bảo tồn biển . Đại học Thủy sản; quản lý tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; hải dương học. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTTT Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  của Bộ GDĐT

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/03/2020 đến hết ngày 25/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Đường Ma Thiên Lãnh, Khu 3, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3831292 hoặc 02543.830150*****Thông báo chi tiết như sau:

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: condaopark.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *